Chứng chỉ Quản Lý Trang Thiết Bị Y Tế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NGẮN HẠN:

QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 

 1. Mục tiêu đào tạo:
 • Phân tích, đánh giá, mô tả được thực trạng quản lý trang thiết bị y tế, cở sở hạ tầng.
 • Trình bày được các yếu tố liên quan đến đảm bảo nhu cầu trang thiết bị y tế, chính sách đầu tư hiệu quả, mua sắm trang thiết bị, quy trình bảo dưỡng, quản lý, mua sắm, đấu thầu trang thiết bị và cơ sở hạ tầng.
 • Phân tích được chu trình của công tác quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng.
 • Quản lý sử dụng trang thiết bị y tế có hiệu quả, nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, vận dụng được các mô hình, nguyên lý quản lý để giải quyết những vấn đề thực tế trong quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng.

2. Nội dung chương trình:

 • Cập nhật xu hướng trong công tác Quản lý trang thiết bị của các nước trên thế giới và trong khu vực; đồng thời trình bày định hướng QLTTB của Bộ Y tế;
 • Các nội dung quản lý công trình y tế và Quản lý môi trường y tế;
 • Các nội dung về Quản lý TTB y tế trong bệnh viện;
 • Áp dụng nguyên lý Quản lý chất lượng trong công tác quản lý TTB và cơ sở hạ tầng y tế.

3. Đối tượng:

 • Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm công tác tại bệnh viện hoặc được quy hoạch làm công tác liên quan đến trang thiết bị y tế tại bệnh viện và các cơ sở y tế.

4. Thời gian học: Dự kiến 04/2022 – 07/2022

5. Giảng viên:

 • Gồm các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và nghiệp vụ về quản lý y tế, hiện đang phụ trách, lãnh đạo các bệnh viện và công tác tại các sở y tế.

6. Phiếu đăng ký:

 • Theo mẫu của Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (kèm theo)
 • Học viên đăng ký sẽ gửi qua Email, hoặc website của Trung tâm.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

HOTLINE: 0888.600.377 – 028.22.171797

Cùng chuyên mục

Liên hệ