Nghiệp vụ Quản Lý Điều Dưỡng

Tuyển sinh lớp chứng chỉ Quản Lý Điều Dưỡng tại HCM.

Nhằm chuẩn bị cho người ĐDT có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho điều dưỡng có hiệu quả và có thể trở thành giảng viên dạy học môn quản lý điều dưỡng, Bộ Y tế ban hành Tài liệu đào tạo Quản lý Điều dưỡng

 

Quản lý điều dưỡng hay còn gọi là người Điều dưỡng trưởng. lớp học dành cho các Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đang làm nhiệm vụ.

Điều dưỡng trưởng (ĐDT) trong hệ thống khám chữa bệnh bao gồm: ĐDT Sở Y tế, ĐDT bệnh viện, ĐDT khối và các ĐDT khoa. Hiện nay cả nước ước tính có 15000 ĐDT. Điều tra của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Hội Điều dưỡng Việt Nam cho thấy có tới gần 40% các ĐDT đương nhiệm được lựa chọn từ các điều dưỡng viên giỏi về chuyên môn nhưng chưa được đào tạo về quản lý điều dưỡng. Một số trưởng phòng Điều dưỡng và ĐDT khoa đã được học các lớp quản lý điều dưỡng trước đây nhưng nay cơ chế quản lý bệnh viện và các quy định trong Quy chế bệnh viện đã có nhiều thay đổi nên đa số điều dưỡng trưởng chưa cập nhật kiến thức và kỹ năng.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BYT về công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong lĩnh vực điều dưỡng hiện nay, một trong những giải pháp thiết yếu là chuẩn hoá trình độ ĐDT bệnh viện và Điều dưỡng trưởng khoa. Vì vậy, BYT đã ban hành Chương trình và Tài liệu tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng, tại văn bản số 6520/BYT-K2ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2012, đây là Tài liệu đào tạo cơ bản cho tất cả các ĐDT khoa và Điều dưỡng trưởng bệnh viện.

Trên cơ sở Tài liệu quản lý điều dưỡng cơ bản do Bộ Y tế ban hành, học tập kinh nghiệm đào tạo điều dưỡng trưởng của các nước và để cập nhật các kiến thức và các kỹ năng cho điều dưỡng trưởng, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) và JICA về phát triển nguồn nhân lực khám chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành Tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng. Tài liệu có sự tham gia biên soạn của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo người Điều dưỡng trưởng có kiến thức, kỹ năng cơ bản vê quản lý chuyên ngành Điều dưỡng, có phẩm chất, đạo đức tốt để thực hiện được chức năng quản lý hệ thống Điều dưỡng tại đơn vị, đóng góp hiệu quả vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Và nhằm chuẩn bị cho người ĐDT có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho điều dưỡng có hiệu quả. Học viên sau khi hoàn thành khoá học này có thể trở thành giảng viên dạy học môn quản lý điều dưỡng.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:

 Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đang làm nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng và các Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y tế sẽ được bổ nhiệm giữ chức vụ Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trưởng hoặc có nhu cầu học tập.

 

III. THI GIAN ĐÀO TẠO: 03 tháng

THỜI GIAN KHAI GIẢNG :DỰ KIẾN

 Khai giảng ngày 20/04/2022.

Khai giảng ngày 20/05/2022.

Khai giảng ngày 20/06/2022.

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ:
– Theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng (kèm theo);

VI. KINH PHÍ ĐÀO TẠO:

3.500.000 /đồng/ học viên/ khóa (bao gồm cả tiền tài liệu và tham quan thực tập bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Đăng ký tham gia khóa học :

HOTLINE: 0888.600.377 – 028.22.171797

Trân trọng kính chào.

Cùng chuyên mục

Liên hệ